Cestný tunel Gubrist, 3. rúra (Los 201), Švajčiarsko

Investor Bundesamt für Strassen ASTRA, Wintenthur, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Gubrist, Moosseedorf, Švajčiarsko Obdobie výstavby február 2018 – december 2019 Popis objektov: Projekt 3. rúra cestného tunela Gubrist je súčasťou výstavby severného obchvatu mesta Zürich a pozostáva z nasledovných objektov: Razený tunel v dĺžke 3 km Plocha výrubu – cca. 180m² Priemer výrubu – 5,44…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov

Investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. Vyšší dodávateľ Združenie D1 Prešov – Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s., Doprastav a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s. Obdobie výstavby máj 2018 – máj 2020 Popis objektov: SO 300-06 Razený tunel – práce pozostávajú z vyrazenia a zaistenia primárnym ostením cca 1000 m tunela zo západného portálu a následného vybudovania…

Železničný tunel Petersberg

Investor DB Netz AG, Hahnstraße 49, 60528 Franfurkt am Main, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Petersberg, c/o Marti GmbH Deutschland, Zettachring 10A, 705 67 Stuttgart Obdobie výstavby apríl 2017 – máj 2019 Popis objektov: Obnova tunela Petersberg na traťovom úseku 3010 ,,Koblenz – Perl,, (Km 53,9+53 – Km 54,7+00) – pilotný projekt, kde sa po prvý krát rozširuje elektrifikovaný…

Podzemná hydroelektráreň Búrfell, Island

Investor Landsvirkjun, Island Vyšší dodávateľ ÍAV Marti Búrfell sf. (JV – Íslenskir aðalverktakar hf., Marti Contractors Ltd., Marti Tunnelbau AG) Obdobie výstavby apríl 2016 – október 2018 Popis objektov: Rozšírenie existujúcej vodnej elektrárne o dodatočný výkon 100 MW sústavou nových povrchových a podzemných objektov. Technológia výstavby: Tunely sa razia použitím vrtno-trhacích prác, tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM.…

Cestný tunel Oberau, Nemecko

Investor Autobahndirektion Südbayern -München, Diaľničná spoločnosť, Nemecko Zhotoviteľ Arbeitsgemeinschaft Tunnel Oberau – Člen združenia zhotoviteľa: TuCon a.s., Slovensko Obdobie výstavby september 2015 – apríl 2020 Popis objektov: Štátna cesta Bundesstraße 2 (B2) München – Garmisch-Partenkirchen, obchvat obce Oberau, Tunel Oberau, Nemecko dvojrúrový cestný tunel o celkovej dĺžke 5,90 km, z toho 5,58 km (2x cca.2,80 km)…

Cestný tunel Vadlaheidi, Island

Investor Vaðlaheiðargöng hf, Island Vyšší dodávateľ ÓSAFL SF (Združenie ÍAV a Marti Contractors), Reykjavik, Island Obdobie výstavby august 2013 – november 2018 Technológia výstavby: Tunel dlhý 7,2 km sa razí prevažne v pevných horninách s použitím vrtno–trhacích prác podľa Nórskej tunelovacej metódy. Celková dĺžka portálov je 320 m, čo dáva celkovú dĺžku tunela 7,5 km. Priečny prierez tunela je…

Tunel Solbakk, Nórsko

Investor STATENS VEGVESEN, Nórsko Vyšší dodávateľ AF GROUP, Nórsko Obdobie výstavby júl 2013 – december 2018 Popis objektov: Výstavba najdlhšieho podmorského cestného tunela na svete, ktorý je súčasťou náročného projektu Ryfast. E 01 Príprava zariadenia staveniska, E 02 Tunel Solbakk – dve samostatné tunelové rúry, ktoré majú dva jazdné pruhy, dĺžka 14,3 km. Technológia výstavby: Raziace práce, razenie…