Železničný tunel Petersberg

Investor DB Netz AG, Hahnstraße 49, 60528 Franfurkt am Main, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Petersberg, c/o Marti GmbH Deutschland, Zettachring 10A, 705 67 Stuttgart Obdobie výstavby február 2017 – máj 2019 Popis objektov: Obnova tunela Petersberg na traťovom úseku 3010 ,,Koblenz – Perl,, (Km 53,9+53 – Km 54,7+00) – pilotný projekt, kde sa po prvý krát rozširuje elektrifikovaný…

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Tunel Žilina a Tunel Ovčiarsko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko Vyšší dodávateľ Doprastav a.s. Žilina Obdobie výstavby marec 2017 – november 2017 Popis objektov: Hĺbené časti tunelov Ovčiarsko a Žilina Technológia výstavby: Betonáž do posuvného systémového debnenia Realizované práce: Armovanie, šalovanie a betonáž základových dosiek, spodných klenieb a sekundárneho ostenia.

Podzemná hydroelektráreň Búrfell, Island

Investor Landsvirkjun, Island Vyšší dodávateľ ÍAV Marti Búrfell sf. (JV – Íslenskir aðalverktakar hf., Marti Contractors Ltd., Marti Tunnelbau AG) Obdobie výstavby apríl 2016 – február 2017 Popis objektov: Rozšírenie existujúcej vodnej elektrárne o dodatočný výkon 100 MW sústavou nových povrchových a podzemných objektov. Technológia výstavby: Tunely sa razia použitím vrtno-trhacích prác, tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM.…

Cestný tunel Oberau, Nemecko

Investor Autobahndirektion Südbayern -München, Diaľničná spoločnosť, Nemecko Zhotoviteľ Arbeitsgemeinschaft Tunnel Oberau – Člen združenia zhotoviteľa: TuCon a.s., Slovensko Obdobie výstavby september 2015 – apríl 2020 Popis objektov: Štátna cesta Bundesstraße 2 (B2) München – Garmisch-Partenkirchen, obchvat obce Oberau, Tunel Oberau, Nemecko dvojrúrový cestný tunel o celkovej dĺžke 5,90 km, z toho 5,58 km (2x cca.2,80 km)…

Tunel Nordnes, Nórsko

Investor STATENS VEGVESEN, Diaľničná spoločnosť, Nórsko Vyšší dodávateľ Marti Nordnes DA, Nórsko Obdobie výstavby marec 2015 – marec 2017 Popis objektov: Diaľničný ťah E6 v oblasti Nordnes – Skardalen, tunel Nordnes, Nórsko. cestný tunel o dĺžke 5,8 km (výkop na portáloch 20 700 m3, celková kubatúra vyťaženej horniny 462 000 m3, injektáž 150 000 m3, primárne ostenie striekaný betón 19 400 m3, zaistenie 37 900…

Tunel Rosenstein, Nemecko

Investor Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt, Hohe Straße 25, 70176 Stuttgart, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Marti Tunnel Rosenstein Obdobie výstavby apríl 2014 – august 2017 Popis objektov: Prístupová štôlňa s dĺžkou  72 m Cestný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, každá s dĺžkou cca 750 m Technológia výstavby: Tunel je razený banským spôsobom bez použitia trhacích prác.…

Tunel de Champel, Švajčiarsko

Investor République et Canton de Genéve, SBB, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ Konzorcium Tunnel de Champel, route de Veyrier 55, CH-1227 Carouge Obdobie výstavby apríl 2014 – august 2017 Popis objektov: LOT 25.11 Tunnel de Champel: Podobjekt Portál Val d´Arve, Podobjekt Tunel 1, dĺžka 509 m, Podobjekt Tunel 2, dĺžka 928 m. Technológia výstavby: Razenie prebieha banským…

Cestný tunel Vadlaheidi, Island

Investor Vaðlaheiðargöng hf, Island Vyšší dodávateľ ÓSAFL SF (Združenie ÍAV a Marti Contractors), Reykjavik, Island Obdobie výstavby august 2013 – jún 2017 Technológia výstavby: Tunel dlhý 7,2 km sa razí prevažne v pevných horninách s použitím vrtno–trhacích prác podľa Nórskej tunelovacej metódy. Celková dĺžka portálov je 320 m, čo dáva celkovú dĺžku tunela 7,5 km. Priečny prierez tunela je…

Tunel Solbakk, Nórsko

Investor STATENS VEGVESEN, Nórsko Vyšší dodávateľ AF GROUP, Nórsko Obdobie výstavby júl 2013 – september 2018 Popis objektov: Výstavba najdlhšieho podmorského cestného tunela na svete, ktorý je súčasťou náročného projektu Ryfast. E 01 Príprava zariadenia staveniska, E 02 Tunel Solbakk – dve samostatné tunelové rúry, ktoré majú dva jazdné pruhy, dĺžka 14,3 km. Technológia výstavby: Raziace práce, razenie…