Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Tunel Žilina a Tunel Ovčiarsko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko Vyšší dodávateľ Doprastav a.s. Žilina Obdobie výstavby marec 2017 – február 2018 Popis objektov: Hĺbené časti tunelov Ovčiarsko a Žilina Technológia výstavby: Betonáž do posuvného systémového debnenia Realizované práce: Armovanie, šalovanie a betonáž základových dosiek, spodných klenieb a sekundárneho ostenia.

Tunel Imberg, Nemecko

Investor DEUTSCHE BAHN AG (DB), Železničná spoločnosť, Nemecko Vyšší dodávateľ Marti GmbH Deutschland, Nemecko Obdobie výstavby november 2015 – august 2016 Popis objektov: Neubaustrecke (NBS) Wendlingen-Ulm Planfeststellungsabschnitt (PFA) 2.3VE 230-3 Tunnel Imberg – šalovacie a betonárske práce sekundárneho ostenia. Železničný jednorúrový dvojkoľajový tunel o celkovej dĺžke 499,00 m, z toho razená časť (Bergmännischen Teil) 220 m,…

Tunel Nordnes, Nórsko

Investor STATENS VEGVESEN, Diaľničná spoločnosť, Nórsko Vyšší dodávateľ Marti Nordnes DA, Nórsko Obdobie výstavby marec 2015 – december 2017 Popis objektov: Diaľničný ťah E6 v oblasti Nordnes – Skardalen, tunel Nordnes, Nórsko. cestný tunel o dĺžke 5,8 km (výkop na portáloch 20 700 m3, celková kubatúra vyťaženej horniny 462 000 m3, injektáž 150 000 m3, primárne ostenie striekaný betón 19 400 m3, zaistenie 37 900…

Tunel Považský Chlmec, Slovensko

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko Vyšší dodávateľ Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), EUROVIA SK,a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SMS, a.s. Obdobie výstavby marec 2015 – august 2016 Popis objektov: Celková dĺžka úseku stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je 4 250 km. Tunel tvoria dve tunelové rúry – severná tunelová rúra (STR),…

Tunel Rosenstein, Nemecko

Investor Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt, Hohe Straße 25, 70176 Stuttgart, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE Marti Tunnel Rosenstein Obdobie výstavby apríl 2014 – august 2018 Popis objektov: Prístupová štôlňa s dĺžkou  72 m Cestný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, každá s dĺžkou cca 750 m Technológia výstavby: Tunel je razený banským spôsobom bez použitia trhacích prác.…

Tunel Küchen, Nemecko

Investor Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Wilhelmstraße 10, 65185 Wiesbaden, Nemecko Vyšší dodávateľ Združenie Innenschale Tunnel Küchen Obdobie výstavby august 2014 – september 2016 Popis objektov: Diaľničný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, v rámci štátnej cesty 44 z Kasselu do Herleshausenu v Hesensku, Nemecko. severná tunelová rúra z východného portálu, južná tunelová rúra z východného portálu, únikové chodby.…

Tunel de Champel, Švajčiarsko

Investor République et Canton de Genéve, SBB, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ Konzorcium Tunnel de Champel, route de Veyrier 55, CH-1227 Carouge Obdobie výstavby apríl 2014 – jún 2017 Popis objektov: LOT 25.11 Tunnel de Champel: Podobjekt Portál Val d´Arve, Podobjekt Tunel 1, dĺžka 509 m, Podobjekt Tunel 2, dĺžka 928 m. Technológia výstavby: Razenie prebieha banským…

Tunel Frankenhain, Nemecko

Investor Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Nemecko Vyšší dodávateľ ARGE A 49 Tunnel Frankenhain, Nemecko Obdobie výstavby november 2012 – jún 2015 Popis objektov: Diaľničný tunel s dvomi paralelnými tunelovými rúrami, každá s dĺžkou cca 900 m. Technológia výstavby: Tunel je razený banským spôsobom. Popis realizovaných prác projektu: Dve paralelné tunelové rúry o dĺžke 899 m. priečny profil tunela RQ26t; každá rúra…

Podzemná hydroelektráreň Nant de Drance, Švajčiarsko

Investor Združenie Nant de Drance SA (ALPIQ, SBB a kantón Wallis), Švajčiarsko Vyšší dodávateľ Združenie GMI Groupment Marti Implenia (Marti Tunnelbau AG, Implenia Bau AG), Švajčiarsko Obdobie výstavby apríl 2010 – december 2015 Technológia výstavby:  Tunely sa razia použitím vrtno-trhacích prác, tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM. Realizované práce: razenie dvoch prístupových tunelov ku kavernám a hlavnému…

Tunel Snekkestad, Nórsko

Investor Jernbaneverket, Nórsko Vyšší dodávateľ MARTI IAV DA, Holmestrand, Nórsko Obdobie výstavby august 2011 – december 2014 Popis objektov: podzemná prístupová chodba R13 podzemná úniková chodba R12 dvojkoľajný železničný tunel UHN 07 Snekkestad entreprisen Technológia výstavby: Razenie prebieha zv.Nórskou tunelovacou metódou, s použitím primárnej a sekundárnej injektáže okolitého horninového prostredia. Realizované práce: razenie tunelovej rúry, profil 133…

Elektráreň Mangdechhu, Bhután

Investor Mangdechhu Hydroelectric Project Authority (autonómny úrad zložený zo zástupcov Indickej a Bhutánskej vlády) Vyšší dodávateľ Marti India Pvt. Ltd. Obdobie výstavby jún 2012 – máj 2013 Popis objektov: Privádzací tunel 8670m, 5 štól, rozmery čelby tvaru D: 6,50 x 6,80 m, 24% dĺžky tunela sa razí v IV. a V. technologickej triede. Technológia výstavby:  Tunel sa razí použitím vrtno-trhacích…

Tunely Feuerfelsen a Rennberg, Nemecko

Investor Deutsche Bahn AG, Nemecko Vyšší dodávateľ Arge Marti Coburg Ost, Nemecko Obdobie výstavby november 2011 – december 2012 Popis objektov: Tunel Feuerfelsen a tunel Rennberg sú súčasťou dopravného projektu „Deutsche Einheit Nr.8.1“, jedná sa o výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin. Technológia stavby: Oba tunely sú riešené ako jednorúrové – dvojkoľajové s dvojplášťovou konštrukciou s…