Podzemná vodná elektráreň Sisimiut, Grónsko

Investor

Greenland Energy Authority, Grónsko

Vyšší dodávateľ

Ístak Greenland, Grónsko

Obdobie výstavby

október 2007 – október 2009

Popis objektov:

  • vstupný servisný tunel k podzemnej strojovni
  • podzemná strojovňa elektrárne
  • odtokový tunel
  • hlavný vodný privádzač

Technológia výstavby:
Všetky podzemné objekty sa razili použitím vrtno-trhacích prác tzv.Nórskou tunelovacou metódou –NTM.

Realizované práce:

  • razenie vstupného servisného tunela dĺžky 125 m, profil 26,3 m2
  • trafostanica, dĺžka 25 m, profil 58 m2
  • podzemný sklad, dĺžka 12 m, profil 49 m2
  • razenie podzemnej strojovne elektrárne, rozmery dxšxv 28x11x23 m
  • pridružené privádzacie a odtokové chodby s premenlivým profilom od 7 m2 do 18 m2, celková dĺžka 72 m
  • razenie hlavného vodného privádzača, dĺžka 4 200 m , profil 18 m2
  • pomocného vstupného tunela, dĺžka 125 m, profil 26 m2
  • vzdúvadlový tunel, dĺžky 270 m, profil 22 m2
  • tlakový tunel, dĺžka 400 m, profil 22 m2, úklon 12,5%
  • šachta štvorcového prierezu pre hradidlové vráta, hĺbka 9,5 m, rozmery 4,5×4,5 m
  • lokalne aplikované primárne zaistenie tunelov pomocou striekaného drátkobetónu a skalných kotiev CT