Podzemná prečerpávacia vodná elektráreň Nant de Drance vo Švajčiarsku

Zdroj: INŽINIERSKE STAVBY / 5-2013

Download (PDF, 480KB)