Cestný tunel Gubrist, 3. rúra (Los 201), Švajčiarsko

Investor

Bundesamt für Strassen ASTRA, Wintenthur, Švajčiarsko

Vyšší dodávateľ

ARGE Tunnel Gubrist, Moosseedorf, Švajčiarsko

Obdobie výstavby

február 2018 – marec 2021

Popis objektov:

Projekt 3. rúra cestného tunela Gubrist je súčasťou výstavby severného obchvatu mesta Zürich a pozostáva z nasledovných objektov:

Razený tunel v dĺžke 3 km

  • Plocha výrubu – cca. 180m²
  • Priemer výrubu – 5,44 m/14,45m
  • Celkový objem výrubu – cca. 500 000,-m³
  • Nové prepojovacie chodby – 12
  • Podzemná centrálna prevádzka Sunnerain
  • Kolektor na vedenie inžinierskych sietí pod vozovkou
  • Medzistrop

Portálové vonkajšie objekty Affoltern 77 m

Portálové vonkajšie objekty Weiningen 223 m

Technológia výstavby: vrtno-trhacie práce a zaistenie výrubu

Realizované práce: razenie a zaistenie