Cestný tunel Oberau, Nemecko

Investor

Autobahndirektion Südbayern -München, Diaľničná spoločnosť, Nemecko

Zhotoviteľ

Arbeitsgemeinschaft Tunnel Oberau – Člen združenia zhotoviteľa: TuCon a.s., Slovensko

Obdobie výstavby

september 2015 – apríl 2020

Popis objektov: Štátna cesta Bundesstraße 2 (B2) München – Garmisch-Partenkirchen, obchvat obce Oberau, Tunel Oberau, Nemecko

  • dvojrúrový cestný tunel o celkovej dĺžke 5,90 km, z toho 5,58 km (2x cca.2,80 km) razenej časti a 312,00 m v otvorenom výkope (2x cca. 160,00 m)
  • plochy priečnych prierezov tunela sú s ohľadom na spodnú klenbu 80,00 a 100,00 m2,
  • spojovacie chodby tunelových rúr v počte 10ks ( z toho 5 pre peších a 5 prejazdných),
  • osová vzdialenosť paralelných rúr je v pravidelnom profile 40 m,
  • výkop na portáloch 60 000,00 m3, celková kubatúra vyťaženej horniny 530 000,00 m3, primárne ostenie striekaný betón 100 000,00 m3 (vrátane nadvýlomov), betón sekundárneho ostenia 150 000,00 m3 (vrátane nadvýlomov), oceľová výstuž 7 600,00 t, zaistenie 50 000 ks kotiev, izolácia 160 000,00 m2).

Technológia výstavby:

  • NRTM – razenie prostredníctvom vrtnotrhacích prác v skalných horninách (vápenec, dolomit) a v oblasti rozvoľnených hornín razenie tunelbagrom,
  • raziace práce budú realizované zo severného portálu (zo strany Eschenlohe v profile tunela RQ26t – 80,00/100,00m2).