D1 modernizace – úsek 12, Exit 90 Humpolec – Exit 104 Větrný Jeníkov

Investor

Spoločníci spoločnosti TGS Joint Venture, Praha 7

Vyšší dodávateľ

TuCon, a.s., Žilina

Obdobie výstavby

júl 2018 – december 2018

Technológia výstavby:
Vybúranie pôvodného dažďového kanalizačného potrubia diaľnice a zriadenie nového kanalizačného odvodnenia vrátane šachiet, prípojok a napojenia horských vpustí vrátane skúšky vodotesnosti a kamerovej prehliadky. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v strednom deliacom páse bude prebiehať na pracoviskách vzdialených od seba 200 až 350 m.

Realizované práce:
Podľa ZoD je predmetom realizácie „stoka G“ o celkovej dĺžke 975,91 m v spáde 24 – 26 ‰. Je tvorená z korugovaného potrubia Pragma DN 400 dĺžka 558,58 m a DN 300 dĺžka 4017,33 m. Na stoke G je naprojektovaných 27 revíznych šachiet.