D3 Svrčinovec – Skalité

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vyšší dodávateľ

Doprastav, a.s.

Obdobie výstavby

máj 2014 – október 2016

Technológia výstavby:
SO 807-22 Zárubný múr vpravo na poľnej ceste do km 23,500 D3

  • príprava podkladnej vrstvy, drenážny systém
  • montáž gabionových zváraných sieti (gabionový systém Maccaferri)
  • plnenie gabionových košov kamenivom fr. 36/63 mm a 100/200 mm

SO 058-02 Terénna úprava v lokalite Čierny potok

  • realizácia násypu telesa skládky, zhutňovanie
  • realizacia vystuženého zemného svahu systémom Green Terramesh (prefabrikované bloky Maccaferri)