Diaľnica D1 Hričovské Podhradie

Lietavská Lúčka, Tunel Žilina a Tunel Ovčiarsko

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovensko

Vyšší dodávateľ

Doprastav a.s. Žilina

Obdobie výstavby

marec 2017 – február 2018

Popis objektov: Hĺbené časti tunelov Ovčiarsko a Žilina

Technológia výstavby: Betonáž do posuvného systémového debnenia

Realizované práce: Armovanie, šalovanie a betonáž základových dosiek, spodných klenieb a sekundárneho ostenia.