Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, požiarny vodovod v tuneli

Investor

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Vyšší dodávateľ

Doprastav a.s.

Obdobie výstavby

júl 2020 – september 2021

Popis objektov: Účelom objektu „Požiarny vodovod v tuneli“, je zabezpečenie dostatočného množstva požiarnej vody v prípade požiaru v tuneli

Technológia výstavby: Potrubie vodovodu je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek z tvárnej liatiny DN 150 PN 16, systém BLUTOP od výrobcu PAM Saint Gobain. Rúry sa budú spájať mimo kanálika pomocou originálneho spojovacieho zariadenia. Po zmontovaní jednotlivých rúr budú na vonkajší povrch potrubia prichytené paralelne dva vyhrievacie káble. Potom sa zmontované potrubie uloží do kanálika voľne na betónové sedlo dĺžky 0,20m pod hrdlom spoja a pripevní sa strmeňom o kotvu betónového pražca. Na dosadací žliabok betónového bloku, resp. vnútorný povrch strmeňa sa chemoprénovým lepidlom pripevní kaučuková podložka ako separačná vrstva. Potrubie sa dodatočne zaizoluje liatou dvojvrstvovou tepelnou izoláciou z materiálu BASF Elastospray 1601/5 a BASF Elastospray 1672/1. Súčasťou objektu požiarneho vodovodu je aj gravitačné vypúšťanie vodojemu na západnom portáli.