Propagačné video projektu

Propagačné video

Projektovanie a výstavba diaľnice D4, úsek Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7, úsek Bratislava Prievoz – Holice

Investor

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava

Vyšší dodávateľ

D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, Bratislava 831 02

Obdobie výstavby

február 2019 – december 2019

Popis objektov:

  • SO520/SO521 – súbežné vodovodné potrubie z tvárnej liatiny DN1400 , PN16, v dĺžke 816 m, s 3 revíznymi a 2 uzáverovými šachtami. Potrubie prechádza aj železobetónovou chráničkou DN2000 v dĺžke 74 m a železobetónovým kolektorom dĺžky 39 m.
  • SO527 – vodovodné potrubie z tvárnej liatiny DN800, PN16, v dĺžke 200 m. Stavebný objekt začína uzáverovou šachtou, kde sa z existujúceho potrubia ROL1 a ROL2 odkláňa vodovodné potrubie DN800. Trasa vodovodu vedie aj popod štátnu cestu I/2 a končí v železobetónovom kolektore.

Technológia výstavby:
Potrubia sú uložené v otvorenej ryhe s kolmými a svahovanými stenami, s výnimkou križovania s cestou I/2 (bezvýkopová technológia s pretláčaním oceľovej chráničky). Stavebné jamy na objektoch sú zabezpečené štetovnicami