ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Investor

Železnice Slovenskej republiky

Vyšší dodávateľ

EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko

Obdobie výstavby

marec 2021 – december 2023

Popis objektov:

 • SO 53-37-01 Žilina Strážov – Váh, dažďová kanalizácia
 • SO 53-37-02 Žilina Strážov – Váh, preložky vodovodov
 • SO 53-37-03 Žilina Strážov – Váh, preložky kanalizácie

Technológia výstavby:

SO 53-37-01 Žilina Strážov – Váh, dažďová kanalizácia

 • vybudovanie dažďovej kanalizácie z rúr PVC DN 300 pre odvedenie dažďových vôd zo železničného telesa v celkovej dĺžke 3007 m
 • realizácia odlučovačov ropných látok v počte 17 ks
 • zhotovenie vsakovacích objektov v počte 16 ks
 • realizácia výustného objektu

SO 53-37-02 Žilina Strážov – Váh, preložky vodovodov

 • preložky vodovodu z rúr HDPE DN 100 v celkovej dĺžke 282 m.
 • preložky vodovodu z rúr tvárna liatina DN 100 v celkovej dĺžke 104 m
 • preložky vodovodu z rúr tvárna liatina DN 300 v celkovej dĺžke 298 m
 • preložky vodovodov z rúr HDPE D 50 v areáli ŽST Žilina v celkovej dĺžke 798,6 m
 • ochrana vodovodov zhotovením vystuženej geodosky zo štrkdrvy

SO 53-37-03 Žilina Strážov – Váh, preložky kanalizácie

 • preložka kanalizačnej stoky z OLS DN 600 v celkovej dĺžke 116,7 m
 • preložka kanalizácie z OLS DN 700 v celkovej dĺžke 80,8 m
 • ochrana kanalizačného zberača zhotovením vystuženej geodosky zo štrkdrvy