Podzemná vodná elektráreň Ilulissat v Grónsku

Obdobie výstavby

august 2010 – júl 2013

Popis objektov:
Vodná elektráreň využíva vodu z roztápajúceho sa ľadovca, z dvoch jazier. Úseky tunelov a výrobná hala elektrárne sa nachádzajú v trvale zamrznutej hornine.

Podzemná vodná elektráreň Ilulissat sa skladá z:

  • Tunel z jazera 233 do jazera 187: 1.350 m
  • Privádzač 187 vrátane vpuste a vertikálnej šachty: 665 m
  • Hlavný prívodný tunel spolu s vpusťou a vyrovnávacím tunelom: 1.400 m
  • Odtokový tunel: 1.730 m
  • Tailrace tunnel: 1.730 m
  • Podzemná výrobná hala elektrárne
  • Podzemná transformátorová stanica
  • Vstupný obslužný tunel spolu so spojovacími tunelmi: 650 m

Celkovo tunelov: 5.800 m

Technológia výstavby:

  • razenie, vrtno trhacie práce – Nórska tunelovacia metóda