Podzemná vodná elektráreň Kárahjúkar I., Island

Investor

Landsvirkjun (Národná energetická spoločnosť), Island

Vyšší dodávateľ

FOSSKRAFT J.V., Reykjavík, Island

Obdobie výstavby

november 2003 – december 2004

Popis objektov:

  • vodná elektráreň Kárahjúkar KAR 15 s menovitým výkonom 690 MW
  • spoločnosť realizovala výlomové práce pri výstavbe podzemných objektov podzemnej strojovne a pridružených objektov

Technológia výstavby:
Výlomové práce boli realizované pomocou vrtno-trhacích prác. Vŕtacie práce boli vykonávané pomocou vrtných vozov Tamrock Axera T 11, T 08 s predĺženými lafetami, ktoré umožňovali vŕtať až na dĺžku záberov 5 m. Na zaistenie striekaným betónom sa používalo zariadenie Putzmeister WKM 133. Nakladanie rúbaniny v tuneli sa realizovalo pomocou kolesového nakladača Volvo L 180 E s bočným výsypom. Odvoz rúbaniny z tunela bol vykonávaný nákladnými autami Mercedes DB 3331 6×4.

Realizované práce:

  • kábelový tunel na odvodenie el.energie z podzemnej trafostanice, dĺžka 960 m, profil 68,8 m2
  • odtokový tunel na odvod vody z turbíny, dĺžka 1 400m, profil 68,8 m2
  • vetrací tunel na odvetranie podzemnej strojovne, dĺžka 92 m, profil 5,5 m2
  • podzemná strojovňa s rozmermi: dĺžka 119 m, šírka 14 m, výška 35 m
  • podzemná trafostanica s rozmermi: dĺžka 103 m, šírka 13,5 m, výška 16 m
  • privádzacie chodby k turbínam s prierezom od 16 m2 do 5 m2 s celkovou dĺžkou 225 m
  • výtokové chodby od turbín do odtokového tunela s prierezom 14,3 m2 s dĺžkou 310 m
  • primárne zaistenie pomocou striekaného betónu vystuženého oceľovými vláknami a SN kotvami