Podzemná vodná elektráreň Kárahjúkar II., Island

Investor

Landsvirkjun (Národná energetická spoločnosť), Island

Vyšší dodávateľ

IMPREGILO S.p.A. pobočka Island

Obdobie výstavby

marec 2005 – jún 2006

Popis objektov:

  • spoločnosť realizovala výlomové práce pri výstavbe privádzacích chodieb od priehrady k podzemnej elektrárni Kárahnjúkar

Technológia výstavby:
Tunely sa razili použitím vrtno-trhacích prác tzv.Nórskou tunelovacou metódou – NTM. Vŕtacie práce sa vykonávali pomocou vrtných vozov Tamrock Axera T 11, T 08 s predĺženými lafetami, ktoré umožňujú vŕtať až na dĺžku záberov 5 m. Na zaistenie striekaným betónom sa používalo zariadenie Putzmeister WKM 133. Nakladanie rúbaniny v tuneli sa realizovalo pomocou kolesového nakladača CAT 966 s bočným výsypom. Odvoz rúbaniny z tunela sa vykonával muldami Paus, vlakovými súpravami a pásovým dopravníkom.

Realizované práce:

  • vzdúvadlový tunel pre vtokom vody do zvislých šachiet k elektrárni, dĺžka 1 680 m, profil 18,3 – 23 m2
  • hlavný vodný privádzací tunel od priehrady k elektrárni, dĺžka 1 600 m, profil 56 m2
  • šachta pre hradidlové vráta, hĺbka 90 m, profil 64 m2
  • primárne zaistenie bolo vykonávané pomocou striekaného betónu, vystuženého oceľovými vláknami a SN kotvami