Podzemná prečerpávacia vodná elektráreň Linth Limmern, Švajčiarsko

Investor

AXPO AG, Baden, Švajčiarsko

Vyšší dodávateľ

ARGE Kraftwerk Limmern

Obdobie výstavby

február 2010 – apríl 2013

Popis objektov:

  • realizované hlavné objekty – MK (Kaverna pre strojovňu) rozmery dxšxv – 156×30,6×53 m
  • TK (Kaverna pre trafostanicu) rozmery dxšxv – 138x24x46 m
  • prepojovacie štôlne OWVL, VSK, VSDF

Technológia výstavby: 
Podzemné objekty sa razili použitím vrtno-trhacích prác tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM.

Realizované práce:

  • razenie prepojovacích štôlní OWVL – dĺžka 173 m, VSK- dĺžka 277 m, VSDF- dĺžka 216 m
  • razenie kaverny pre podzemnú strojovňu, rozmery dxšxv – 156×30,6×53 m
  • razenie kaverny pre podzemnú trafostanicu rozmery dxšxv – 138x24x46 m
  • primárne zaistenie podzemných objektov s použitím striekaného drátkobetónu a skalných kotiev