Podzemná hydroelektráreň Nant de Drance, Švajčiarsko

Podzemná prečerpávacia vodná elektráreň

Investor

Združenie Nant de Drance SA (ALPIQ, SBB a kantón Wallis), Švajčiarsko

Vyšší dodávateľ

Združenie GMI Groupment Marti Implenia (Marti Tunnelbau AG, Implenia Bau AG), Švajčiarsko

Obdobie výstavby

apríl 2010 – december 2015

Technológia výstavby:
 Tunely sa razia použitím vrtno-trhacích prác, tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM.

Realizované práce:

 • razenie dvoch prístupových tunelov ku kavernám a hlavnému prístupovému tunelu v celkovej dĺžke 3 854,5 m a dvoch štôlní v celkovej dĺžke 478 m v profile 46 m2, sklon 12%,
 • razenie dvoch tlakových privádzačov vody a razenie chodieb pre rozvádzače vody zo 6 turbín v celkovej dĺžke 2 x 1 508 m v profile 63 m2,
 • razenie prístupovej štôlne do kaverny a napojenie z vertikálnych šácht na tlakové rozvádzače dĺžka 289 m, profil 54 m2 a razenie chodieb pre tlakové rozvádzače vody na 6 turbín, spolu 8100 m3,
 • razenie 2 kaverien ústia šácht pre vŕtanie vertikálnych šácht dĺžka 58,4 m, šírka 12,5 m, výška 18 m, výlom 24 825 m3,
 • razenie kaverny pre horné zdržanie vody dĺžka 50,3 m, šírka 16 m, výška 18 m, výlom 13 500 m3,
 • razenie kaverny podzemnej strojovne elektrárne pre 6 reversibilných Francisových turbín v kalote a 8 etáp lavice dĺžka 194,25 m, šírka 32 m, výška 52 m, výlom 237 000 m3,
 • razenie stavebnej kaverny pre napojenie tlakových šácht na tlakové rozvádzače ku jednotlivým turbínam dĺžka 87 m, šírka 11,3 m, výška 11,7 m, výlom 10 500 m3,
 • razenie kaverny pre umiestnenie hlavnej transformátorovne dĺžka 132,5 m, šírka 18,6 m, výška 14,6 m, výlom 32 250 m3,
 • razenie kaverny podzemnej dielne pre servis a údržbu stavených strojov, dĺžka 52,5 m, šírka 25,5 m, výška 16 m, výlom 20 850 m3,
 • razenie kaverny pre umiestnenie drviča skalnej horniny výlom 6 500 m3,
 • razenie kaverny pre umiestnenie podzemnej betonárky dĺžka 115 m, šírka 26 m a výška 16,9 m, výlom 38 250 m3,
 • primárne zaistenie použitím striekaného betónu s rozptýlenými oceľovými vláknami a skalných kotiev typu SWELEX, resp. maltovaných SN kotiev dĺžky L=4 až L=8m.