Revitalizácia a stavebné úpravy, Handlová

Investor

Mesto Handlová

Vyšší dodávateľ

Združenie Handlová, T – C, TuCon, a.s. – vedúci člen združenia „Združenie Handlová, T – C

Obdobie výstavby

jún 2015 – október 2015

Popis objektov a realizovaných prác:

Stavebné objekty:

 • SO 01 – Dopravné riešenie a spevnené plochy – rekonštrukcia,
 • SO 02 – Dopravné značenie – rekonštrukcia,
 • SO 03 – Verejná zeleň a sadové úpravy – rekonštrukcia,
 • SO 04 – Mestský mobiliár a detské ihrisko – novostavba,
 • SO 05 – Autobusové zastávky – rekonštrukcia,
 • SO 06 – Verejné osvetlenie – rekonštrukcia,
 • SO 07 – Rozvody elektrickej energie – novostavba,
 • SO 08 – Rozvody vody a kanalizácie – novostavba,
 • SO 09 – Mestská fontána s premostením – rekonštrukcia,
 • SO 10 – Úprava pietneho priestoru – Pamätník baníkov v SNP – novostavba,
 • SO 11 – Kotviaci bod príležitostnej výzdoby námestia – novostavba,
 • SO 12 – Kamenná kronika mesta – novostavba,
 • SO 13 – Úprava okolia kaplnky sv. Jána Nepomuckého – novostavba,
 • SO 14 – Pódium novostavba.