Hydroelektráreň Búdarháls, Island

Investor

Landsvirkjun, Island

Vyšší dodávateľ

Ístak Ltd., Island

Obdobie výstavby

december 2011 – september 2012

Popis objektov:
Vodná elektráreň s kapacitou 80 MW využíva pokles riek Tungnaá a Kaldakvísl medzi  elektrárňami Hrayneyjar a Sultartangi. Priehrady sú vybudované na riekach východne od  Búdarhals, voda bude zvedená cez tunel Búdarhals do elektrárne na západnej strane hrebeňa a do nádrže Sultartangi.

Projekt sa skladá z troch častí: 

  • priehradné múry
  • privádzací tunel a kanál v dĺžke 4000 m, s prierezom 140 m2
  • vodná elektráreň

Technológia stavby:

  • razenie, vrtno trhacie práce – Nórska tunelovacia metóda