Podzemná hydroelektráreň Glendoe Hydro Scheme, Škótsko

Investor

Scottish and Southern Energy plc

Vyšší dodávateľ

Hochtief Glendoe Joint Venture

Obdobie výstavby

apríl 2006 – apríl 2008

Popis objektov:

 • hlavný prístupový tunel
 • odtokový tunel
 • vedľajší vstupný tunel
 • pozemná strojovňa
 • prítokové tunely

Technológia výstavby: 
Tunel sa razil metódou NTM – Nórskou tunelovacou metódou – za pomoci vrtno-trhacích prác.

Realizované práce:

 • razenie hlavného prístupoveho tunela, profil 43,74 m2, dĺžka 1 250 m
 • razenie odtokového tunela, profil 43,10 m2, dĺžka 315 m
 • razenie vedľajšieho vstupného tunela, profil 35,80 m2, dĺžka 120 m
 • razenie kaverny pozemnej strojovne, výška 32,9 m, šírka 19,5 m, dĺžka 46,8 m
 • razenie prítokových tunelov, profil 20 m2, dĺžka 7 117 m
 • primárne zaistenie tunela striekaným drátkobetónom a skalnými kotvami