ČOV Senica, Intenzifikácia a modernizácia

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

február 2011 – november 2012

Popis objektov:
Predmetom dodávky je rekonštrukcia a modernizácia objektov v jestvujúcom areáli ČOV so súčasnou
kapacitou 20 696 napojených obyvateľov na kapacitu 40 000 napojených obyvateľov v r.2040.

Realizované práce:

  • rekonštrukcia existujúcich objektov usadzovacích nádrží, regeneračných nádrží, anaeróbnych nádrží, denitrifikačných nádrží, nitrifikačných nádrží, zahusťovacej nádrže, duchárne, merných objektov, lapákov piesku a tuku, vstupnej čerpacej stanice, stanice žumpových vôd, objektu hrubých hrablíc
  • výstavba nových objektov terciálneho dočisťovania, mechanického zahustenia kalu
  • kompletná dodávka strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti
  • ASRTP, MaR v zmysle štandardov investora