SČOV ŽILINA – intenzifikácia

Investor

SEVEROSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  a.s. Žilina

Vyšší dodávateľ

VÁHOSTAV-SK a.s.

Obdobie výstavby

máj 2011 – marec 2013

Popis objektov:

 • SO 100-11 Usadzovacie nádrže
 • SO 100-19 Kalové potrubia
 • SO 100-21 Kanalizácia v ČOV
 • SO 100-22 Vodovodné rozvody
 • SO 100-23 Trasy pre káblové rozvody
 • SO 100-26 Terénne a sadové úpravy
 • SO 100-27 Oplotenie

Technológia výstavby:
SO 100-11 Usadzovacie nádrže

 • sanácie stien aramtúrnych komôr
 • dodávka a montáž zámočníckych výrobkov
 • realizácia výtlačných potrubí DN 300 v otvorenom výkope  pre odťah kalu z usadzovacích nádrži
 • skúšky vodotesnosti usadzovacích nádrži

SO 100-19 Kalové potrubia

 • realizácia výtlačných potrubí DN 100 v otvorenom výkope pre odťah plávajúcich nečistôt z čerpacích staníc
 • výstavba železobetónových objektov čerpacích staníc
 • dodávka a montáž zámočníckych výrobkov

SO 100-21 Kanalizácia v ČOV

 • výstavba kanalizácie DN 300 v otvorenom výkope

SO 100-22 Vodovodné rozvody

 • výstavba vodovodu DN 150 v otvorenom výkope pre rozvod prevádzkovej vody v areáli ČOV

SO 100-23 Trasy pre káblové rozvody

 • realizácia káblových trás
 • výstavba prefabrikovaných káblových šachiet pre energokanaly
 • výstavba energokanálov

SO 100-26 Terénne a sadové úpravy

 • terénne a sadové úpravy v areáli ČOV

SO 100-27 Oplotenie

 • výstavba oplotenia v areáli ČOV