Cidlina – dielčia časť projektu: Miletín – kanalizace a ČOV

Investor

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín, ČR

Objednávateľ

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha, ČR

Obdobie výstavby

október 2008 – apríl 2009

Technológia výstavby:

  • kanalizácia v otvorenom výkope

Realizované práce:

  • zemné práce
  • pokládka kanalizačného PVC potrubia DN 300 a 500mm
  • spätný zásyp
  • zriadenie kanalizačných šachiet a domových prípojok v obci