Kanalizácia a ČOV pre Čierny Balog

Investor

Obec Čierny Balog

Vyšší dodávateľ

BRAVUR, a.s.

Obdobie výstavby

júl 2016 – apríl 2019

Technológia výstavby: Výkopová a bezvýkopová technológia.

Realizované práce:

  • Výstavba gravitačnej kanalizácie DN 300 mm, dĺžky 11900 m
  • Gravitačné prípojky DN 150 mm v dĺžke 2300 m
  • Tlakové prípojky 198 m
  • Domové čerpacie stanice 32 ks
  • Čerpacie stanice ČS1 ČS2, ČS3, ČS4 – stavebná časť
  • Realizácia výtlačných potrubí HDPE v dĺžke 368 m