Kanalizácia a ČOV pre Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Investor

Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Vyšší dodávateľ

Vodohospodárske stavby, a.s.

Obdobie výstavby

júl 2016 – máj 2018

Technológia výstavby:
Splašková kanalizácia sa realizuje ako gravitačná PVC DN 300 a výtlačná HDPE 150 a 80. Práce sa realizujú v otvorenej ryhe s kolmými stenami s výnimkou križovania s cestou I/76 (realizácia pretláčaním oceľovej chráničky a nasunutím kanalizačného potrubia do chráničky).

Realizované práce:

  • Objekt: SO-03 Splašková kanalizácia obce Pohronský Ruskov
  • Objekt: SO-05 Splašková kanalizácia obce Hronovce