Závod – kanalizácia II. etapa

Investor

Obecný úrad Závod

Dodávateľ

BCI, a.s., Žilina – generálny dodávateľ, TuCon a.s., Žilina – subdodávateľ časti cca 30%
Ďalší dodávatelia: Unistav, Senica a OHL PS, Bratislava

Obdobie výstavby

november 2012 – jún 2013

Popis objektov:

  • SO 01 Potrubná sieť – DN 300  – zberač B: 962 m, lokalita IBV: 570 m celkom 1532 m
  • SO 02 Domové kanalizačné prípojky DN 150 – zberač B: 600 m, lokalita IBV 231 m

Technológia výstavby:
Výkopová technológia, paženie ryhy systémovým pažením , kompletná výmena výkopu ryhy , betonáž komunikácie hr. 200 mm, ako podklad pod asfaltobetónový koberec.