Papradňanská dolina – kanalizácia

Investor

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vyšší dodávateľ

Združenie Papradňanská dolina, TUCON – LSS – VODEKO

Obdobie výstavby

august 2011 – august 2013

Popis objektov:

 • SO 01 Kmeňová stoka
 • SO 06 Zberače Jasenica
 • SO 07 Zberače Stupné
 • SO 08.1 Čerpacia stanica Stupné
 • SO 08.2 Čerpacia stanica Stupné
 • SO 08.3 Čerpacia stanica Stupné
 • SO 08.4 Čerpacia stanica Papradno
 • SO 09 Zberače Brvnište
 • SO 10 Zberače Papradno
 • PS 05.1 Čerpacia stanica Stupné
 • PS 05.2 Čerpacia stanica Stupné
 • PS 05.3 Čerpacia stanica Stupné
 • PS 05.4 Čerpacia stanica Stupné

Technológia výstavby:
Jedná sa o gravitačnú kanalizačnú stokovú sieť v dĺžke 32,4 km, vrátane kanalizačných odbočiek v počte 1 882 ks a štyroch čerpacích staníc. Práce na realizácii kanalizácie pozostávajú z hĺbenia rýh šírky do 2 m, hĺbenia šachiet, uloženia a montáže potrubí vrátane ich spätných zásypov, realizácie kanalizačných šachiet a následnej úpravy krytov vozoviek.