Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia

Investor

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Vyšší dodávateľ

Združenie Šamudovce, TuCon – SMS – EKOSVIP – K&K Technology, TuCon – vedúci člen združenia

Obdobie výstavby

jún 2014 – jún 2015

Popis objektu a realizovaných prác:

Krásnovce kanalizácia

 • SO 01 – Kanalizačná sieť Krásnovce,
 • SO 02 – Výtlačné potrubie na kanalizačnej sieti,
 • SO 03 – Výtlačné potrubie Krásnovce – KPS Močarany,
 • SO 04 – Kanalizačné prípojky Krásnovce,
 • SO 05 – Čerpacie stanice,
 • SO 06 – NN prípojky k ČS,
  – kanalizačné stoky v dĺžke 4 395 m,
  – strojnotechnologické zariadenie kanalizačných ČS.

Šamudovce kanalizácia

 • tlaková kanalizácia Šamudovce – 1.stavba,
 • SO 01 Splašková kanalizácia (vrátane doplnku) – Zberač „A“ DN 300 dĺžka 1288 m /„AD“ DN 300 dĺžka 322 m,
 • SO 02 Domové prípojky 67 ks DN 150 dĺžky 190 m,
 • SO 04 Prečerpávacia stanica 1 ks.

Splašková kanalizácia Šamudovce – 2. stavba

 • SO 01 Splašková kanalizácia,
 • SO 02 Domové prípojky.