Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd

Investor

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Vyšší dodávateľ

Združenie Alpine 30, Banská Bystrica

Obdobie výstavby

september 2006 – december 2009

Popis objektov:

  • kmeňová stoka A, rekonštrukcia kanalizačných zberačov AN-1, AO, AO-1, AP
  • výstavba nových kanalizačných zberačov AT, AT 3, AT 4, AT-V, výstavba odľahčovacích komôr a čerpacích staníc

Technológia výstavby:

  • bezvýkopová technológia výstavby kanalizácie v celkovej čistej dĺžke 1580 m
  • výkopová technológia výstavby kanalizácie v celkovej dĺžke 4 225 m
  • železobetónové objekty odľahčovacích komôr a čerpacích staníc

Realizované práce:

  • bezvýkopová technológia výstavby kanalizácie: – štítovanie 115 m, – pretláčanie 29 m, – klasické razenie 1436 m
  • výkopová technológia výstavby kanalizácie v celkovej dĺžke 4 225 m z toho: rekonštrukcia existujúcej kanalizácie 2 568 m, nová kanalizácia 1 657 m
  • železobetónové odľahčovacie komory – stavebná a technologická časť
  • čerpacie stanice – stavebná a technologická časť