Ladce, likvidácia banského diela, Lom Butkov

Objednávateľ

Považská cementáreň, a.s. Ladce

Obdobie výstavby

november 2009 – január 2010

Popis objektu:

  • banské dielo, slúžiace na vertikálnu a potom horizontálnu dopravu ťaženého vápenca v dobývacom priestore Butkov, určenom na dobývanie vápenca spoločnosťou Považská cementáreň, a.s. Ladce
  • dĺžka horizontálneho banského diela je 590.0 TM a nachádza sa na úrovni 385.00 m n. m.

Technológia výstavby: 
Likvidáca banského diela pomocou rabovacích vrátkov VTA 4000, dopravných vrátkov VTA-1000 a vozíkov na koľajovom podvozku.

Realizované práce:

  • demontáž strojného vybavenia spod výsypky vertikálneho diela, uzatvorenie časti horizontálneho banského diela na päte výsypnej komory
  • odstránenie pásoveho dopravníka TP 630/1000, separátneho vetrania, potrubných vedení, elektrického vedenia, koľajovej dráhy, strojného vybavenia a oceľových konštrukcií zo štôlne, definívnej výztuže diela – oceľovej TH výztuže a betonových pažníc, prístrešku umiestneného pri vstupe do štôlne a definitívne uzatvorenie štôlne