Kanalizácia obce Lužianky

Investor

Obec Lužianky

Vyšší dodávateľ

Združenie Lužianky, T-H-V-P, TuCon, a.s. – vedúci člen združenia

Obdobie výstavby

marec 2015 – december 2015

Popis objektov a realizovaných prác:

I. Etapa

 • SO 01 Gravitačná kanalizácia,
 • SO 01 01 Kanalizačné odbočenia,
 • S0 02 Tlaková kanalizácia,
 • Vinárska ulica – splašková kanalizácia,
 • SO 03 Čerpacie stanice,
 • SO 03 01 NN prípojky,
 • PS 01 Čerpacie stanice,
 • PS 01 01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

II. Etapa

 • SO 01 Gravitačná kanalizácia,
 • SO 01 01 Kanalizačné odbočenia,
 • S0 02 Tlaková kanalizácia,
 • SO 03 Čerpacie stanice,
 • SO 03 01 NN prípojky,
 • PS 01 Čerpacie stanice,
 • PS 01 01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

Technológia výstavby: výkopová technológia a bezvýkopová technológia