Rozšírenie metra v Sofii, Bulharsko

Investor

Magistrát mesta Sofia, Bulharsko

Objednávateľ

Taisei Corporation, pobočka Bulharsko

Obdobie výstavby

september 2008 – december 2009

Popis objektov:

  • tunelové boxy metra
  • rotačná šachta v mieste napojenia tunelových boxov
  • obnova podchodu

Technológia výstavby:
Beztrhavinové razenie, razenie v otvorenom výkope.

Realizované práce:

  • podchytávanie základov podchodu metra
  • betonáž tunelových boxov
  • hĺbený výkop pre tunelové rúry – západná tunelová rúra – 42,71 m, východná tunelová rúra – 45,50 m
  • razený úsek pre tunelové rúry – západná tunelová rúra – 37,75 m, východná tunelová rúra – 34,98 m