Ložisko Gemerská Poloma – mastenec – otvárka II. etapa

Investor

VSK MINING s.r.o.

Vyšší dodávateľ

TuCon a.s.

Obdobie výstavby

júl 2010 – august 2010

Popis objektov:

  • lezné oddelenie – montáž rebríkov a odpočívadiel

Technológia výstavby:

  • montáž lezného oddelenia vo vetracom komíne dĺžky 320 m v smere od ústia k päte komína pomocou raziacej plošiny Alimag

Realizované práce:

  • montáž lezného oddelenia a demontáž vodiacej dráhy plošiny Alimag