Pezinok, Malokarpatský región – odkanalizovanie

Pezinok – rekonštrukcia stokovej siete
ČOV Pezinok – predčistenie odpadových vôd – EO 41500

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

apríl 2008 – marec 2010

Technológia výstavby:

  • armovacie, debniace a betonárske práce
  • výstavba vnútro areálovej vodovodnej a kanalizačnej siete z PE, PVC a sklolaminátu v otvorenom výkope DN 50 – DN 500 celkovej dĺžky 380 m
  • rekonštrukcia mestskej kanalizácie výkopovými technológiami v počte 3 ks a bezvýkopovými technológiami DN 300 – DN 800 dĺžky 602 m vťahovaním impregnovaného rukávu, profily DN 1000 – DN1200 dĺžky 2408 m lokálnou sanáciou poškodeného potrubia zvnútra
  • demolačné práce

Realizované práce:

  • rekonštrukcia kanalizačných stôk v meste Pezinok DN 300 – DN 1200 celkom 3010 m
  • vybudovanie objektov hrubého prečistenia splaškov v areáli ČOV Pezinok
  • prepojenie novovybudovaných objektov hrubého predčistenia s výtlačnou čerpacou stanicou
  • úpravy existujúcich objektov ČOV Pezinok, demolácie existujúcich objektov ČOV Pezinok
  • dodávka technologickej časti objektov hrubého predčistenia splaškov
  • spustenie celého systému odkanalizovania Malokorpatského regiónu v úseku – ČOV Vrakuňa do trvalej prevádzky