Kanalizácia, II. etapa, Podunajské Biskupice

Investor

Mestská časť Podunajské Biskupice

Vyšší dodávateľ

Združenie Podunajské Biskupice, T-H-S, TuCon – vedúci člen

Obdobie výstavby

apríl 2014 – jún 2015

Popis objektov:

Dobudovanie jednotnej gravitačnej kanalizácie na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, v celkovej dĺžke 15,171 km.

  • hlavné zberače,
  • domové kanalizačné prípojky,
  • prípojky do uličných vpustí,
  • spevnené plochy.

Technológia výstavby: výkopová technológia