Bratislava, podzemná spojovacia chodba do budovy NR SR

Obnova barokového objektu na západnej terase

Investor

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

Obdobie výstavby

SO 02 máj 1998 – máj 1999
SO 03 júl 2000 – október 2000

SO 02 Podzemná spojovacia chodba
SO 03 Napojenie podzemnej spojovacej chodbyv budove Národnej rady Slovenskej republiky

Technológia výstavby:
Výlomové práce na hĺbenej a razenej časti podzemnej spojovacej chodby boli realizované metódou NRTM s rozpojovaním pomocou vrtno-trhacích prác. Zaisťovanie primárneho ostenia podzemnej spojovacej chodby sa realizovalo pomocou striekaného betónu,oceľovej sieťoviny a TH výstuže. Hydroizolácia podzemnej spojovacej chodby bola realizovaná PE tunelovou fóliou. Sekundárne ostenie tunela bolo realizované zo železobetónu triedy VT 100- C 25/30, množstvo zabudovanej betónovej zmesi 1 200 m3.

Realizované práce:

  • výlom a zaistenie razenej časti podzemnej spojovacej chodby primárnym ostením s plochou priečneho profilu 14,4 m2, dĺžkou 154,6 m
  • výlom a zaistenie hĺbenej časti podzemnej spojovacej chodby primárnym ostením o ploche priečneho profilu 38,0 m2, dĺžke 67,0 m
  • hydroizolácia hĺbenej a razenej časti podzemnej spojovacej chodby 3 800 m2
  • armovacie a betonárske práce na sekundárnom ostení razenej časti podzemnej spojovacej chodby v dĺžke 154,6 m
  • armovacie a betonárske práce na sekundárnom ostení hĺbenej časti podzemnej spojovacej chodby a výťahovej šachty v dĺžke 74,5 m