Tunel Bôrik – požiarny vodovod I. a II. etapa

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

december 2008 – august 2009

Technológia výstavby:
Požiarny vodovod I. etapa: – rieši vlastnú vodovodnú prípojku pre tunel
Požiarny vodovod II. etapa: – rieši rozvetvenie požiarneho vodovodu v armatúrovej šachte na západnom portáli do každej tunelovej rúry

Realizované práce I. etapa:

 • zemné práce
 • pokládka vodovodného potrubia z TVLT DN 200 v otvorenom výkope
 • pokládka a montáž armatúr, tvaroviek
 • lôžko, spätný obsyp a zásyp

Realizované práce II. etapa:

 • napojenie potrubia na objekt I. etapy Požiarneho vodovodu
 • výstavba armatúrnej šachty na západnom portáli
 • výstavba armatúrnej šachty na východnom portáli a vypúšťanie požiarneho vodovodu
 • pokládka potrubia z TVLT DN 150 v tuneli
 • vystrojenie požiarnych výklenkov tvarovkami, armatúrami a hydrantmi
 • izolácie požiarneho vodovodu v tunelových rúrach z polyuretánovej peny
 • osvetlenie protipožiarnych výklenkov
 • uzemnenie hydrantov a požiarneho vodovodu