Praha – Pavlov, preložka cesty 1/6 – SO 331

Razená dažďová kanalizácia

Investor

Ředitelství silnic a dálnic, Česká republika

Vyšší dodávateľ

Heitkamp – Deilman – Haniel GmBH

Obdobie výstavby

jún 2005 – február 2007

Technické parametre diela:
Dlhé banské dielo – štôlňa dĺžky 860 m, slúžiace na odvod dažďových vôd, s priemernou výrubovou plochou 6 m2 a jednou šachtou rozmerov 4 x 3,5 m, hĺbky 8 m, situované v ochrannom pásme železničného koridoru Praha-Beroun a ochrannom pásme letiska Ruzyň.

Technológia výstavby:
Výlomové práce boli realizované metódou NRTM, s rozpojovaním horniny pomocou vrtno-trhacích prác. Primárne zaistenie štôlne bolo zhotovené zo striekaného betónu, vystuženého oceľovou sieťovinou a priehradkovým nosníkom. Primárne zaistenie výrubu šachty so striekaným betónom vystuženým sieťovinou a oceľovými rámami. Sekundárne ostenie bolo realizované čiastočne hladenou vrstvou striekaného betónu, vystuženého Kari sieťou. Dno odtokovej štôlne bolo zhotovené zo železo-betónu s odtokovým žľabom a pochôdzkovým chodníkom.

  • výlom a primárne zaistenie šachty a štôlne
  • zhotovené sekundárne ostenie
  • armovacie a betonárske práce pri zhotovení dna štôlne a zhotovení skeletu revíznych šácht zo železobetónu