Čadca, prieskumná štôlňa – obchvat mesta

SO 206-07 Geologická prieskumná štôlňa

Investor

Slovenská správa ciest, Bratislava

Obdobie výstavby

september 1998 – február 1999

Technológia výstavby:
Výlomové práce boli realizované pomocou vrtno-trhacích prác, zaisťovanie pomocou striekaného betónu, oceľovej sieťoviny, TH výstuže a SN svorníkov, resp. svorníkov Swelex.

Realizované práce:

  • výlom a zaistenie prieskumnej štôlne, plocha priečneho profilu 12 m2, dĺžka 225,3 m