Šúrsky kanál, Rybničná ulica, prívod vody

Investor

Obecný úrad Chorvátsky Grob

Obdobie výstavby

december 2008 – september 2010

Technológia výstavby:
realizácia vodovodného potrubia otvoreným výkopom

Realizované práce:

  • realizácia vodovodného potrubia TVLT DN 400, dĺžky 2082 m, v otvorenom výkope
  • 2x pretlak pod miestnou komunikáciou DN 600
  • prechod cez miestny potok premostením
  • realizácia 2 kusov monolitických šácht a ich vystrojenie v miestach napojenia na jestvujúcu vetvu rozvodu vody DN 400, TVLT