Rekonštrukcia a revitalizácia parkov v meste Košice

Mestský park, Komenského ul. – východ, Komenského ul. – západ, Moyzesova ul.

Investor / objednávateľ

Mesto Košice

Vyšší dodávateľ

Združenie Mestský park, T – E

Obdobie výstavby

júl 2012 – apríl 2013

Členovia združenia:

  • TuCon, a.s. – vedúci člen
  • ERPOS, spol. s r. o.

Popis objektov:
Zákazka je rozčlenená na štyri stavby:

  • Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene
  • Komenského park – východ
  • Komenského park – západ
  • Park Moyzesova

Technológia výstavby:
Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu a revitalizáciu vyššie uvedených parkov v Meste Košice s celkovou plochou riešeného územia 203 972,32 m2, vrátané fontán. Jednotlivé stavby tvorí viacero stavebných objektov súčasťou ktorých sú revitalizácie, asanácie a demontáže, terénne úpravy, realizácia spevnených plôch, sadové úpravy, prvky malej architektúry, rekonštrukcia komunikácii a chodníkov, vybudovanie cyklistického chodníka, prekládky a doplnenie rozvodov NN, rekonštrukcia fontán.