Bratislava, Pribinova ulica – rekonštrukcia kanalizačného zberača

SO 01 rekonštrukcia zberača AP
SO 03 rekonštrukcia zberača AP2

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

december 2003 – marec 2005

Technológia výstavby:

  • SO 01 rekonštrukcia stavebnej časti zberača AP ( z profilu 1800/200 na 1400/1700) s celkovou dĺžkou 830,98 m + rekonštrukcia stavebných šácht
  • SO 03 kompletná výmena jestvujúcej kanalizácie DN 300 a DN 400 s celkovou dĺžkou 219,97 m klasickou výkopovou technológiou