Bratislava, Vajnorská – Tomášikova ulica, Rekonštrukcia kanalizačného zberača C

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

január 2007 – júl 2007

Popis objektov:

  • rekonštrukcia kanalizačného zberača DN 1400

Technológia výstavby:

  • zriadenie štartovacích šácht, vyčistenie jestvujúceho zberača od nánosov kalu, vyčistenie líca zberača tlakovou vodou, zaťahovanie sklolaminátového potrubia DN 1400 do jestvujúceho profilu, ukotvenie a obetónovanie medzipriestoru sklolaminátového potrubia jestvujúceho zberača betónom C16/20

Realizované práce:

  • vybudovanie kanalizačného zberača zo sklolaminátového potrubia DN 1400 v dĺžke 1147 m vyvložkovaním jestvujúceho monolitického zberača, betonáž zabudovaného potrubia, vybudovanie nových šácht