Bratislava – oprava stropu kanalizačného zberača E, DN 3600/2700

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

marec 2005 – máj 2005

Technológia výstavby:

  • oprava klenbového stropu kanalizačného zberača E, DN 3600/2700, Bratislava v dĺžke 260 m vytvorením samostatnej krycej vrstvy stropu v hrúbke 3 cm