Bratislava – Pečniansky les, Rekonštrukcia vodného zdroja

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

december 2010 – apríl 2012

Popis objektov:
Predmetom dodávky je rekonštrukcia vodného zdroja Pečniansky les, ktorého hlavnou a jedinou činnosťou je výroba pitnej vody, jej dezinfekcia a dodávka do vodovodnej siete hlavného mesta -Bratislava.

Realizované práce:

  • kompletná dodávka čerpacej stanice vrátane strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti
  • kompletná dodávka rozvodne a  trafostanice vrátane strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti
  • kompletná dodávka chlórovne
  • rekonštrukcia prevádzkovej budovy
  • kompletná rekonštrukcia armatúrnej komory vodojemu 2×5000 m³
  • kompletná dodávka čerpacích studní – 34 ks
  • výmera oplotenia okolo celého vodného zdroja
  • ASRTP, MaR v zmysle štandardov investora