Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie

Investor

Obec Zákopčie

Vyšší dodávateľ

M – Silnice, a.s.

Obdobie výstavby

august 2010 – august 2011

Popis objektov: Revitalizácia centrálnych verejných priestranstiev obce Zákopčie.

  • úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene, súbor prvkov architektúry pred a za kostolom, pred a za pomníkom
  • rekonštrukcia pútača pri vstupe do obce
  • rekonštrukcia verejných plôch v ústredí
  • výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení, chodníkov, verejných hygienických zariadení, zastávok
  • rekonštrukcia autobusovej zastávky a čakárne

Technológia výstavby: 

  • práce spojené s vybudovaním chodníkov a spevnených plôch, pokládky, budovania objektov info stánku, info tabule, zastávky, monumentu obce, verejného osvetlenia a práce spojené s úpravami terénu