Senec – rozšírenie vodovodu

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Obdobie výstavby

október 2006 – marec 2008

Popis objektov:

  • výtlačné potrubie DN 300 TVLT, vodomerná komora, vonkajšie potrubné rozvody, odpadné potrubie, elektrická prípojka NN, vodomerná komora a chlórovňa, strojno a elektrotechnologická časť, vodojem 1500 m3

Realizované práce:

  • vybudovanie výtlačného potrubia do vodojemu DN 300 dĺžky 2150 m, vybudovanie odpadného potrubia z vodojemu DN 300 PVC v dĺžke 870 m, vybudovanie objektu vodomernej komory a chlórovne s elektrotechnologickou a strojnotechnologickou časťou, zriadenie prípojky NN v dĺžke 570 m, realizácia prepojovacích potrubí TVLT DN 400, DN 500, stavebná, strojnotechnologická a elektrotechnologická rekonštrukcia jestvujúceho vodojemu 1500 m3