Teriakovce – vodovod – rozšírenie

Investor

Obec Teriakovce

Vyšší dodávateľ

„Združenie Teriakovce, Ekosvip- Tucon“

Obdobie výstavby

apríl 2012 – marec 2014

Popis objektov:

 • Prívodné potrubie
 • Čerpacia stanica
 • Výtlačné potrubie do vodojemu
 • Vodojem
 • Zásobné potrubie
 • Rozvodná sieť
 • Domové prípojky
 • Rozvodná sieť a domové prípojky – areál IBV „Pod Roveň“

Technológia výstavby:
PRÍVODNÉ POTRUBIE

 • prívodné vodovodné potrubie DN 110mm v otvorenom výkope, dĺžka 171m, pre prívod pitnej vody do čerpacej stanice
 • hydranty

ČERPACIA STANICA

 • výstavba železobetónového prefabrikovaného objektu čerpacej stanice.
 • dodávka a montáž technológie čerpacej stanice.
 • realizácia NN elektrickej prípojky a telemetrie čerpacej stanice.
 • výstavba oplotenia areálu čerpacej stanice

VÝTLAČNÉ POTRUBIE DO VODOJEMU

 • výtlačné vodovodné potrubie DN 90mm v otvorenom výkope, dĺžka 899m, pre dopravu vody z čerpacej stanice do vodojemu

VODOJEM

 • výstavba železobetónového prefabrikovaného objektu vodojemu o objeme 2x 150 m3
 • dodávka a montáž dezinfekčnej technológie vodojemu
 • realizácia NN elektrickej prípojky a telemetrickej stanice vodojemu
 • kanalizácia DN 200mm, dĺžka 613 m a DN 400mm, dĺžka 385 m v otvorenom výkope, pre odvedenie odpadových vôd z vodojemu
 • výustný objekt s klapkou a 24 kusov revíznych a kanalizačných šácht.
 • prístupová komunikácia k vodojemu v dĺžke 770 m a šírke 4 m.
 • oplotenie areálu vodojemu.

ZÁSOBNÉ POTRUBIE

 • zásobné vodovodné potrubie DN 110mm, dĺžka 484m v otvorenom výkope, pre prívod vody do rozvodného potrubia
 • hydranty

ROZVODNÁ SIEŤ

 • výstavba rozvodného vodovodného potrubia DN 110mm v otvorenom výkope, dĺžka 2.829m, pre prívod vody do radov
 • hydranty

DOMOVÉ PRÍPOJKY

 • dodávka a montáž domových prípojok DN 32mm, 91 kusov

ROZVODNÁ SIEŤ A DOMOVÉ PRÍPOJKY -POD ROVEŇ

 • výstavba rozvodného vodovodného potrubia DN 110 mm v otvorenom výkope, pre prívod pitnej vody do časti IBV Pod Roveň, v celkovej dĺžke 1 611 m.
 • dodávka a montáž domových prípojok DN 32mm, 98 kusov