Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci

Investor

Seoyon E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

Vyšší dodávateľ

Hochtief CZ, a.s., organizačná zložka Slovensko

Obdobie výstavby

marec 2018 – júl 2018

Popis objektov:
Príprava územia – zemné práce

Realizované práce:

  • premiestnenie ornice
  • výkop odvodňovacieho rigola
  • výmena neúnosného podložia
  • vápenná stabilizácia vrstiev zeminy – zemné práce