Skullerud, Nórsko

Zhotoviteľ

Marti Tunnel AG, Švajčiarsko

Obdobie výstavby

apríl 2019 – november 2021

Technológia výstavby:

Razenie tunela (pre budúce vedenie nového vodovodu) sa uskutočňuje podľa NTM (nórska tunelovacia metóda).

Realizované práce:

TuCon sa momentálne spolupodieľa na razení prístupového tunela a HLAVNÉHO TUNELA, dĺžka cca 3300 m, prierez cca 30 m2.